XX Nacionalni Simpozijum UMSTBS sa međunarodnim učešćem

Nagrađen rad Irene Ignjatović, strukovne med.sestre (Klinika za dečiju hirurgiju), na XX Nacionalnom Simpozijumu UMSTBS sa međunarodnim učešćem, u Vrnjačkoj Banji 10.05-14.05.2023.