JAVNA NABAVKA BR. JN 4-22u/20 – Servisiranje medicinske opreme – Inkubatori proizvođača Dräger

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-22u-20 Servis opreme - Drager Odluka o dodeli ugovora JN 4-22u-20 Servis Dreager Poziv JN 4-22u-20 Servis medicinske opreme- Inkubatori proizvođača Dreger Konkursna dokumentacija JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-22u/20 – Servisiranje medicinske opreme – Inkubatori proizvođača Dräger

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora JN 6-14u-20 Heliant Poziv JN 6-14u-20 Heliant Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-14u-20 Heliant IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant Poslednja izmena 20.07.2020. godine…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

JAVNA NABAVKA BR. 6-16d/20 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste, magistralni i galenski lekovi

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-16d-20 Lekovi sa negativne liste Odluka o dodeli ugovora JN 6-16d-20 Lekovi i preparati sa negativne liste Odlukao obustavi postupka JN 6-16d-20 Lekovi sa negativne liste…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-16d/20 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste, magistralni i galenski lekovi

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-10u-20 – Odnošenje i zbrinjavanje medicinskog otpada

Poziv JN 6-10u-20 Medicinski otpad Konkursna dokumentacija JN 6-10u-20 Medicinski otpad Odluka o dodeli ugovora JN 6-10u-20 Medicinski otpad ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-10u-20 Odnosenje i zbrinjavanje medicinskog otpada Poslednja izmena 26.06.2020.…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-10u-20 – Odnošenje i zbrinjavanje medicinskog otpada

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-16d-20 – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na fenilketonuriju

Poziv JN 4-16d-20 PKU Konkursna dokumentacija JN 4-16d-20 PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-16d-20 PKU laboratorija ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-16d-20 PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-16d-20 PKU laboratorija Poslednja…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-16d-20 – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na fenilketonuriju