JAVNA NABAVKA BR. JN 6-07u-20 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh

Odluka o dodeli ugovora JN 6-07u-20 Servis vakum stanica Konkursna dokumentacija JN 6-07u-20 Servis vakum stanica Poziv JN 6-07u-20 servis stanica Poslednja izmena: 25.05.2020

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 6-07u-20 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh

JAVNA NABAVKA BR. 6-09d/20 – Javna nabavka dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal

Izmena kd br. 1 JN 6-09d-20 Hirurski konci Poziv JN 6-09d-20 Hirurski konci Izmena kd br. 1 JN 6-09d-20 Hirurski konci ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-09d-20 Hirurski konci Poslednja izmena 20.05.2020. godine…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. 6-09d/20 – Javna nabavka dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-04d-20 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika Poziv JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovra JN 6-04d-20 Molekularna…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 6-04d-20 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku