organization
Organizacija Instituta
agenda
Informacije o zakazivanju
question
Informacije za roditelje
info
O nama
map
Kako do nas

Misija Instituta

Misija Instituta je lečenje i nega, promocija zdravlja, stručnosti i humanog odnosa prema deci i omladini, uz primenu najsavremenijih naučnih, tehnoloških i biomedicinskih dostignuća.

Vizija Instituta

Vizija Instituta je da postane lider u regionu u pružanju najkvalitetnije i najbezbednije zdravstvene zaštite dece i omladine.

Neke informacije o Institutu

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je zdravstvena i naučno-edukativna ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu dece i omladine uzrasta od 0 do 18 godina. Institut je reprezentativna ustanova koja obezbeđuje najkompleksnije zdravstvene procedure, gde svojim uslugama pokriva Pokrajinu Vojvodinu koja ima oko 2 000 000 stanovnika, od toga oko 20% su maloletni. Institut u svom sastavu ima tri klinike i 14 službi sa 785 zaposlenih radnika od kojih je 138 lekara i 396 medicinskih sestara. Kapacitet Instituta je 350 postelja, od kojih na Klinici za dečje bolesti imamo 226 kreveta, na Klinici za dečju hirurgiju 82 i na Klinici za habilitaciju i rehabilitaciju 42 postelje.

Na Institutu se prosečno godišnje hospitalizuje oko 14.000 pacijenata, gde je u 2021.  zbog pandemije COVID-19, taj broj iznosio 7.396 pacijenata. U istoj godini, obavljeno je ukupno 97.065 pregleda (138.074 u 2019.godini), od kojih je u okviru poliklinike 87.935, a u stacionaru 9.130. Urađeno je 2.544 operacija (3.396 u 2019.godini).

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Većina lekara zaposlenih na Institutu rade i kao nastavnici Medicinskog fakulteta. Takođe, i veliki broj lekara na specijalizacijama i užim specijalizacijama iz Vojvodine i cele Srbije obavlja specijalistički staž u našoj ustanovi.

Tokom pandemije, Institut je zbrinjavao decu od 0-18 godina, obolelu od COVID-19, sa teritorije AP Vojvodine.

Istorijat Instituta

Početak zdravstvene zaštite dece u okviru bolničke specijalizovane ustanove vezuje se za 1944. godinu, kada je otvoreno Dečje odeljenje u okviru Vojne bolnice. Posle ukidanja Vojne uprave, 1947, Dečje odeljenje ulazi u sastav Pokrajinske bolnice i dobija naziv Dečje odeljenje Pokrajinske bolnice. Godine 1948. Pokrajinska dečja bolnica imala je 65 postelja, jednog lekara specijalistu i 2 lekara opšte prakse.

Nakon osnivanja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 1963, Dečja bolnica prerasta u Kliniku za dečje bolesti. Od 1969. godine, Klinika za dečje bolesti i Pokrajinski centar za zdravstvenu zaštitu majke i deteta spajaju se u jednu ustanovu, pod nazivom Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, sa sedištem u Hajduk Veljkovoj 10 u Novom Sadu, gde se i danas nalazi. U junu 1970-e u Institut je integrisana i Pokrajinska dečja bolnica za tuberkulozu kod Šida, Zavod Principovac. Godine 1977. Dečje hirurško odeljenje, koje je do tada radilo u okviru Klinike za hirurške bolesti, postaje konstitutivni deo Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

Osnivanjem Medicinskog fakulteta u Novom Sadu hirurška služba se objedinjuje u Kliniku za hirurške bolesti, u čijem sastavu je i Odeljenje za dečju hirurgiju i ortopediju, sa ukupno 6 lekara i 70 bolesničkih postelja. Radi zbrinjavanja bolesnog deteta na jednom mestu, Dečja hirurgija se 1977. ujedinjuje sa pedijatrijskom službom. Narodna skupština Republike Srbije je 21. 7. 1992. donela odluku o planu mreže zdravstvenih ustanova u Srbiji, po kojoj je Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta promenio ime u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, a od marta 2007. u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.