organization
Organizacija Instituta
agenda
Informacije o zakazivanju
question
Informacije za roditelje
info
O nama
map
Kako do nas

Organizacija Instituta

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, kontrole stručnog rada, u Institutu su formirane sledeće organizacione jedinice:

  1. Klinika za pedijatriju
  2. Klinika za dečju hirurgiju
  3. Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
  4. Služba za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove
  5. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Rad na Klinikama Instituta je organizovan kroz 17 službi, 44 odeljenja, 17 kabineta i 11 odseka ambulanti i supspecijalističkih ambulanti. Posebne službe predstavljaju Služba za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove i Služba za pravno, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove.

Rukovodstvo Instituta

Klinika za Pedijatriju

Klinika za Pedijatriju, kao integralni deo Instituta ima 226 kreveta, gde je tokom 2019. godine pregledano 62 264 dece, a hospitalizovano njih 8 790 dece. Na Institutu su laboratorijske usluge na raspolaganju 24 h, sedam dana u nedelji. Jedan od značajnijih podataka je da smo tokom 2003. godine uveli i neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju, i to na nivou teritorije Pokrajine Vojvodine, kojim je obuhvaćeno preko 99 % novorođenčadi.

Pored uobičajenih medicinskih procedura koje se sprovode na Klinici za Pedijatriju izdvajamo rad Službe za intenzivnu negu, terapiju i neonatologiju, koja prateći savremene medicinske trendove dijagnostikuje i leči vitalno ugroženu decu uzrasta od 0 do 18 godina, što podrazumeva lečenje dece ekstremno male gestacije i telesne mase na rođenju. Služba sprovodi i respiratornu potporu (konvencionalnu ventilaciju, sinhronizovanu ventilaciju, visokofrekventnu ventilaciju, neinvazivnu ventilaciju, kućnu ventilaciju), kontinuirani monitoring cerebralne funkcije, peritoneumsku dijalizu, kao i metode kontinuirane zamene bubrežne funkcije. Pored navedenog, Služba organizuje i transport „ka sebi“, iz svih opština teritorije Vojvodine.

Klinika za Dečju Hirurgiju

Na Klinici za dečju hirurgiju je tokom 2019. godine pregledano 65 530 pacijenata i urađeno 3 396 operacija u opštoj anesteziji, i isto toliko „malih“ intervencija (u bnevnoj bolnici urađeno je 42 operacija). Hospitalizovano je 3 916 dece. U sklopu preoperativne pripreme uključena je i psihološka priprema pacijenata i roditelja. Lečenje pacijenata pored stacionarnog obuhvata i jednodnevnu hirurgiju, koja predstavlja svetski trend u hirurškim ustanovama. U poslednjih nekoliko godina usvojena je i laparoskopska, artroskopska i neuroendoskopska hirurgija, kao i vaskularna hirurgija razvojnog doba. Klinika je opremljena savremenim medicinskim uređajima koji omogućavaju vrhunsku dijagnostiku i terapiju povreda i oboljenja.

Klinika za dečju hirurgiju predstavlja ustanovu tercijarnog tipa, koja u svom repertoaru pored standardnog hirurškog programa – kao i ustanove sličnog tipa u svetu – ima i sledeće operativne zahvate:

Laparoskopska hirurgija:laparoskopska i videoasistirana apendektomija, laparoskopska i videoasistirana splenektomija, holecistektomija, eksploracija trbušne duplje kod nespuštenih i nepalpabilnih testisa, zbrinjavanje Mekelovog divertikuluma, zbrinjavanje ovarijalnih cisti, zbrinjavanje ruptura nakon povrede slezine.
Torakoskopske procedure: korektivna operacija grudnog koša – Nuss procedura, parcijalne resekcije plućnog tkiva, operacija atrezije jednjaka.
Ortopedska hirurgija: artroskopija kolena i zbrinjavanje povrede ligamenata, ligamentoplastike, osteosinteza ulomaka elastičnim klinovima.
Neuroendoskopija: vertikulostomija poda treće moždane komore, eksploracija cisti u komornom sistemu, fenestracija i ekstirpacija cisti, operacija ekspanzivnih promena moždanih tkiva, operacija urođenih deformiteta kostiju lobanje, operacija urođenih diskraničnih malformacija.
Plastična hirurgija: palatoplastika, Polandov sindrom, rascepi usana.

Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju

Na Klinici se sprovodi habilitacija, rehabilitacija, fizikalna dijagnostika i terapija kod dece s naslednim, urođenim oboljenjima i deformitetima, kao i stečenim oboljenjima i stanjima posle traume i politraume.

Sledećim novinama Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju postaje jedinstvena u regionu:

Hidroterapija – velika Habardova kada (vežbe u vodi, podvodna masaža)
EMNG dijagnostika (u okviru Kabineta za neurologiju, gde rade jedan dečji neurolog i fizijatar)
Funkcionalna električna nervna stimulacija kod centralnih oduzetosti (posebno ruke)
Otkrivanje rizične dece procenom spontane motorike po Prechtlu