organization
Organizacija Instituta
agenda
Informacije o zakazivanju
question
Informacije za roditelje
info
O nama
map
Kako do nas

Organizacija Instituta

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, kontrole stručnog rada, u Institutu su formirane sledeće organizacione jedinice:

  1. Klinika za pedijatriju
  2. Klinika za dečju hirurgiju
  3. Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
  4. Služba za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove
  5. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Rad na Klinikama Instituta je organizovan kroz 17 službi, 44 odeljenja, 17 kabineta i 11 odseka ambulanti i supspecijalističkih ambulanti. Posebne službe predstavljaju Služba za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove i Služba za pravno, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove.

Rukovodstvo Instituta

Klinika za Pedijatriju

Klinika za Pedijatriju, kao integralni deo Instituta ima 226 bolesničkih postelja. Godišnje se pregleda oko 63,000 pacijenata, a hospitalizuje njih 8,800. Na Institutu su laboratorijske usluge na raspolaganju 24 h, sedam dana u nedelji. Takođe se obavlja i neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu, fenilketonuriju i cističnu fibrozu, i to na nivou teritorije Pokrajine Vojvodine, kojim je obuhvaćeno preko 99 % novorođenčadi.

Pored uobičajenih medicinskih procedura koje se sprovode na Klinici za pedijatriju izdvaja se rad Službe za neonatologiju, kao i Odeljenja za pedijatrijsku intenzivnu negu i terapiju, koje prateći savremene medicinske trendove dijagnostikuju i leče vitalno ugroženu decu uzrasta od rođenja do 18 godina, što podrazumeva lečenje dece ekstremno male gestacije i telesne mase na rođenju. Ove organizacione jedince sprovode i respiratornu potporu (konvencionalnu ventilaciju, sinhronizovanu ventilaciju, visokofrekventnu ventilaciju, neinvazivnu ventilaciju, kućnu ventilaciju), kontinuirani monitoring cerebralne funkcije, peritoneumsku dijalizu, kao i metode kontinuirane zamene bubrežne funkcije. Pored navedenog, organizuje se i transport novorođenčadi „ka sebi“, iz svih opština teritorije Vojvodine. To je jedina jedinica pedijatrijske intenzivne nege III B nivoa u AP Vojvodini, druga po veličini u Republici Srbiji. 2013. godine počela je sa radom Banka mleka koja omogućava ishranu prevremeno rođene dece humanim mlekom.

Klinika za Dečju Hirurgiju

Na Klinici za dečju hirurgiju se tokom godine pregleda oko 65,000 pacijenata i obavi oko 3,800 operacija u opštoj anesteziji, i isto toliko „malih“ intervencija. Hospitalizuje se oko 4,000 pacijenata. U sklopu preoperativne pripreme uključena je i psihološka priprema pacijenata i roditelja. Lečenje pacijenata pored stacionarnog obuhvata i jednodnevnu hirurgiju, koja predstavlja svetski trend u hirurškim ustanovama. U poslednjih nekoliko godina usvojena je i laparoskopska, artroskopska i neuroendoskopska hirurgija, kao i vaskularna hirurgija razvojnog doba. Klinika je opremljena savremenim medicinskim uređajima koji omogućavaju vrhunsku dijagnostiku i terapiju povreda i oboljenja.

Klinika za dečju hirurgiju predstavlja ustanovu tercijarnog tipa, koja u svom repertoaru pored standardnog hirurškog programa – kao i ustanove sličnog tipa u svetu – ima i sledeće operativne zahvate:

Laparoskopska hirurgija:laparoskopska i videoasistirana apendektomija, laparoskopska i videoasistirana splenektomija, holecistektomija, eksploracija trbušne duplje kod nespuštenih i nepalpabilnih testisa, zbrinjavanje Mekelovog divertikuluma, zbrinjavanje ovarijalnih cisti, zbrinjavanje ruptura nakon povrede slezine.
Torakoskopske procedure: korektivna operacija grudnog koša – Nuss procedura, parcijalne resekcije plućnog tkiva, operacija atrezije jednjaka.
Ortopedska hirurgija: artroskopija kolena i zbrinjavanje povrede ligamenata, ligamentoplastike, osteosinteza ulomaka elastičnim klinovima.
Neuroendoskopija: vertikulostomija poda treće moždane komore, eksploracija cisti u komornom sistemu, fenestracija i ekstirpacija cisti, operacija ekspanzivnih promena moždanih tkiva, operacija urođenih deformiteta kostiju lobanje, operacija urođenih diskraničnih malformacija.
Plastična hirurgija: palatoplastika, Polandov sindrom, rascepi usana.

Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju

Na Klinici se sprovodi habilitacija, rehabilitacija, fizikalna dijagnostika i terapija kod dece s naslednim, urođenim oboljenjima i deformitetima, kao i stečenim oboljenjima i stanjima posle traume i politraume.

Sledećim novinama Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju postaje jedinstvena u regionu:

Hidroterapija – velika Habardova kada (vežbe u vodi, podvodna masaža)
EMNG dijagnostika (u okviru Kabineta za neurologiju, gde rade jedan dečji neurolog i fizijatar)
Funkcionalna električna nervna stimulacija kod centralnih oduzetosti (posebno ruke)
Otkrivanje rizične dece procenom spontane motorike po Prechtlu