organization
Организација Института
agenda
Информације о заказивању
question
Информације за родитеље
info
О нама
map
Како до нас

Организација Института

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, контроле стручног рада, у Институту су формиране следеће организационе јединице:

  1. Клиника за педијатрију
  2. Клиника за дечју хирургију
  3. Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију
  4. Служба за дијагностику и заједничке медицинске послове
  5. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Рад на Клиникама Института је организован кроз 17 служби, 44 одељења, 17 кабинета и 11 одсека амбуланти и супспецијалистичких амбуланти. Посебне службе представљају Служба за дијагностику и заједничке медицинске послове и Служба за правно, економско-финансијске и техничке послове.

Руководство Института

Клиника за Педијатрију

Клиника за Педијатрију, као интегрални део Института има 226 кревета, где је током 2019. године прегледано 62 246 деце, а хоспитализовано 8 790 деце. На Институту су лабораторијске услуге на располагању 24 х, седам дана у недељи. Један од значајнијих података је да смо током 2003. године увели и неонатални скрининг на конгениталну хипотиреозу и фенилкетонурију, и то на нивоу територије Покрајине Војводине, којим је обухваћено преко 99 % новорођенчади.

Поред уобичајених медицинских процедура које се спроводе на Клиници за Педијатрију издвајамо рад Службе за интензивну негу, терапију и неонатологију, која пратећи савремене медицинске трендове дијагностикује и лечи витално угрожену децу узраста од 0 до 18 година, што подразумева лечење деце екстремно мале гестације и телесне масе на рођењу. Служба спроводи и респираторну потпору (конвенционалну вентилацију, синхронизовану вентилацију, високофреквентну вентилацију, неинвазивну вентилацију, кућну вентилацију), континуирани мониторинг церебралне функције, перитонеумску дијализу, као и методе континуиране замене бубрежне функције. Поред наведеног, Служба организује и транспорт „ка себи“, из свих општина територије Војводине.

Клиника за Дечју Хирургију

На Клиници за дечју хирургију је током 2019. године прегледано 65 530 пацијената и урађено 3 396 операција у општој анестезији, и исто толико „малих“ интервенција (у сдневној болници 42 операције). Хоспитализовано је 3 916 деце. У склопу преоперативне припреме укључена је и психолошка припрема пацијената и родитеља. Лечење пацијената поред стационарног обухвата и једнодневну хирургију, која представља светски тренд у хируршким установама. У последњих неколико година усвојена је и лапароскопска, артроскопска и неуроендоскопска хирургија, као и васкуларна хирургија развојног доба. Клиника је опремљена савременим медицинским уређајима који омогућавају врхунску дијагностику и терапију повреда и обољења.

Клиника за дечју хирургију представља установу терцијарног типа, која у свом репертоару поред стандардног хируршког програма – као и установе сличног типа у свету – има и следеће оперативне захвате:

Лапароскопска хирургија:лапароскопска и видеоасистирана апендектомија, лапароскопска и видеоасистирана спленектомија, холецистектомија, експлорација трбушне дупље код неспуштених и непалпабилних тестиса, збрињавање Мекеловог дивертикулума, збрињавање оваријалних цисти, збрињавање руптура након повреде слезине.
Торакоскопске процедуре: корективна операција грудног коша – Нусс процедура, парцијалне ресекције плућног ткива, операција атрезије једњака.
Ортопедска хирургија: артроскопија колена и збрињавање повреде лигамената, лигаментопластике, остеосинтеза уломака еластичним клиновима.
Неуроендоскопија: вертикулостомија пода треће мождане коморе, експлорација цисти у коморном систему, фенестрација и екстирпација цисти, операција експанзивних промена можданих ткива, операција урођених деформитета костију лобање, операција урођених дискраничних малформација.
Пластична хирургија: палатопластика, Поландов синдром, расцепи усана.

Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију

На Клиници се спроводи хабилитација, рехабилитација, физикална дијагностика и терапија код деце с наследним, урођеним обољењима и деформитетима, као и стеченим обољењима и стањима после трауме и политрауме.

Следећим новинама Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију постаје јединствена у региону:

Хидротерапија – велика Хабардова када (вежбе у води, подводна масажа)
ЕМНГ дијагностика (у оквиру Кабинета за неурологију, где раде један дечји неуролог и физијатар)
Функционална електрична нервна стимулација код централних одузетости (посебно руке)
Откривање ризичне деце проценом спонтане моторике по Прецхтлу