organization
Организација Института
agenda
Информације о заказивању
question
Информације за родитеље
info
О нама
map
Како до нас

Мисија Института

Мисија Института је лечење и нега, промоција здравља, стручности и хуманог односа према деци и омладини, уз примену најсавременијих научних, технолошких и биомедицинских достигнућа.

Визија Института

Визија Института је да постане лидер у региону у пружању најквалитетније и најбезбедније здравствене заштите деце и омладине.

Неке информације о Институту

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине је здравствена и научно-едукативна установа која пружа здравствену заштиту деце и омладине узраста од 0 до 18 година. Институт је репрезентативна установа која обезбеђује најкомплексније здравствене процедуре, где својим услугама покрива Покрајину Војводину која има око 2 000 000 становника, од тога око 20% су малолетни. Институт у свом саставу има три клинике и 14 служби са 785 запослених радника од којих је 138 лекара и 396 медицинских сестара. Капацитет Института је 350 постеља, од којих на Клиници за дечје болести имамо 226 кревета, на Клиници за дечју хирургију 82 и на Клиници за хабилитацију и рехабилитацију 42 постеље.

На Институту се просечно годишње хоспитализује око 14.000 пацијената, где је у 2021.  због пандемије ЦОВИД-19, тај број износио 7.396 пацијената. У истој години, обављено је укупно 97.065 прегледа (138.074 у 2019.години), од којих је у оквиру поликлинике 87.935, а у стационару 9.130. Урађено је 2.544 операција (3.396 у 2019.години).

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине је и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду. Већина лекара запослених на Институту раде и као наставници Медицинског факултета. Такође, и велики број лекара на специјализацијама и ужим специјализацијама из Војводине и целе Србије обавља специјалистички стаж у нашој установи.

Током пандемије, Институт је збрињавао децу од 0-18 година, оболелу од ЦОВИД-19, са територије АП Војводине.

Историјат Института

Почетак здравствене заштите деце у оквиру болничке специјализоване установе везује се за 1944. годину, када је отворено Дечје одељење у оквиру Војне болнице. После укидања Војне управе, 1947, Дечје одељење улази у састав Покрајинске болнице и добија назив Дечје одељење Покрајинске болнице. Године 1948. Покрајинска дечја болница имала је 65 постеља, једног лекара специјалисту и 2 лекара опште праксе.

Након оснивања Медицинског факултета у Новом Саду 1963, Дечја болница прераста у Клинику за дечје болести. Од 1969. године, Клиника за дечје болести и Покрајински центар за здравствену заштиту мајке и детета спајају се у једну установу, под називом Институт за здравствену заштиту мајке и детета, са седиштем у Хајдук Вељковој 10 у Новом Саду, где се и данас налази. У јуну 1970-е у Институт је интегрисана и Покрајинска дечја болница за туберкулозу код Шида, Завод Принциповац. Године 1977. Дечје хируршко одељење, које је до тада радило у оквиру Клинике за хируршке болести, постаје конститутивни део Института за здравствену заштиту мајке и детета.

Оснивањем Медицинског факултета у Новом Саду хируршка служба се обједињује у Клинику за хируршке болести, у чијем саставу је и Одељење за дечју хирургију и ортопедију, са укупно 6 лекара и 70 болесничких постеља. Ради збрињавања болесног детета на једном месту, Дечја хирургија се 1977. уједињује са педијатријском службом. Народна скупштина Републике Србије је 21. 7. 1992. донела одлуку о плану мреже здравствених установа у Србији, по којој је Институт за здравствену заштиту мајке и детета променио име у Институт за здравствену заштиту деце и омладине, а од марта 2007. у Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.