organization
Organizacija Instituta
agenda
Informacije o zakazivanju
question
Informacije za roditelje
info
O nama
map
Kako do nas

Nastavna delatnost

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je nastavna baza Madicinskog fakulteta u Novom Sadu.

U Institutu radi 54 nastavnika i saradnika sa različitih katedri Medicinskog fakulteta. Nastava se izvodi na svim nivoima: integrisane studije na srpskom i na engleskom jeziku; studije prvog stepena; studije drugog stepena – master studije; studije trećeg stepena – doktorske studije; zdravstvene specijalizacije

Članovi katedre za pedijatriju

 1. Aleksandra Doronjski, redovni profesor
 2. Marija Knežević Pogančev, redovni profesor
 3. Nada Konstantinidis, redovni profesor
 4. Georgios Konstantinidis, redovni profesor
 5. Jovanka Kolarović, redovni profesor
 6. Dragan Katanić, redovnii profesor
 7. Ljubica Georgijević, vanredni professor
 8. Olgica Milankov, vanredni profesor
 9. Aleksandra Stojadinović, vanredni profesor
 10. Vesna Stojanović, vanredni profesor
 11. Slobodan Spasojević, vanredni profesor, šef Katedre

14. Ivana Kavečan, vanredni profesor

13. Gordana Velisavljev Filipović, docent

14. Danijela Jojkić Pavkov, docent

15. Gordana Vijatov Đurić, docent

16. Nenad Barišić, docent

17. Tatjana Mudrinić Redžek, docent

18. Ivana Vorgučin, docent

19. Vesna Pavlović, docent

20. Borko Milanović, asistent sa doktoratom

21. Radojica Savić, asistent sa doktoratom

22. Mirjana Stojšić, asistent sa doktoratom

23. Tanja Radovanović, asistent

24. Milena Bjelica, asistent

Članovi katedre za hirurgiju

 1. Slobodan Grebeldinger, redovni profesor
 2. Jan Varga, redovni profesor
 3. Radojica Jokić, redovni profesor
 4. Đorđe Gajdobranski, redovni profesor
 5. Aleksandar Komarčević, docent
 6. Anna Uram Benka, docent
 7. Jelena Antić, docent
 8. Izabela Fabri, asistent
 9. Vukadin Milankov, asistent

10. Ivana Fratrić, asistent

11. Vladimir Đan, asistent

12. Marina Milenković, asistent

13. Boris Privrodski, asistent

Ostale katedre

ČLANOVI KATEDRE ZA ANESTEZIJU I PERIOPERATIVNU MEDICINU

Biljana Drašković, redovni profesor, šef Katedre
Anna Uram Benka, docent
Izabela Fabri Galamboš, docent
Marina Pandurov, asistent

ČLANOVI KATEDRE ZA SPECIJALNU REHABILITACIJU I EDUKACIJU

Tatjana Krstić, psiholog, asistent s doktoratom

ČLANOVI KATEDRE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Čila Demeši Drljan, vanredni profesor

ČLAN KATEDRE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 

Aleksandra Mikov, redovni profesor
Rastislava Krasnik, docent, šef Katedre

ČLAN KATEDRE ZA NEUROLOGIJU

Bojana Petrovački Dejanović, docent

ČLANOVI KATEDRE ZA ZDRAVSTVENU NEGU

Dragana Živković, docent
Branislava Brestovački, docent
Aleksandra Matić, docent
Miloš Pajić, docent

ČLANOVI KATEDRE ZA URGENTNU MEDICINU

Goran Rakić, asistent

ČLAN KATEDRE ZA BIOHEMIJU

Jasmina Katanić, docent

ČLAN KATEDRE ZA RADIOLOGIJU

Jovan Lovrenski, vanredni profesor

ČLAN KATEDRE ZA DERMATOVENEROLOŠKE BOLESTI

Sonja Prćić, vanredni profesor

ČLAN KATEDRE ZA OPŠTEOBRAZOVNE PREDMETE

Gordana Vilotijević Dautović, docent

Institut ima tri predavaonice, stručnu biblioteku i studentsku kancelariju.

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
prof. dr Aleksandra Doronjski.
Načelnik Odeljenja za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
naučni saradnik, dr sc. med. Branka Radojčić.
Bibliotekar i koordinator nastave je Gordana Šušnjar, prof.
Kontakt telefon: 064 868 56 51