JAVNA NABAVKA BR. JN 8p-01d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal- Мedicinski zaštitni materijal

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-01d-20 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal- Мedicinski zastitni materijal Konkursna dokumentacija, JN 8p-01d-20 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal, medicinski zastitni materijal Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 8p-01d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal- Мedicinski zaštitni materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-01d/20 – Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Konkursna dokumentacija 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Poziv JN 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-01d/20 – Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. 4-51d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-51d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-51d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena kd br. 1 JN 4-51d-19 Potrosni materijal Odluka o dodeli…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-51d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. 4-49d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Poziv JN 4-49d-19 Sredstva za odrzavanje higijene Konkursna dokumentacija JN 4-49d-19 Higijena Izmena kd br. 1 JN 4-49d-19 Higijena ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-49d-19 Higijena Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-49d-19 Sredstva…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-49d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

JAVNA NABAVKA BR. 4-50d/19 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova – L-asparaginase

Poziv JN 4-50d-19 Citostatici sa liste lekova Konkursna dokumentacija JN 4-50d-19 Citostatici sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 4-50d-19 Citostatici ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-50d-19 Citostatici Poslednja izmena 15.01.2020. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-50d/19 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova – L-asparaginase

JAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija - Specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija - specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija - specificni IgE Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija - Specificni IgE…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

JAVNA NABAVKA BR. 6-25d/19 – Javna nabavka dobara – Hirurški tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene

Konkursna dokumentacija JN 6-25d-19 Hirurski tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene Poziv JN 6-25d-19 Hirurski tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene Odluka o dodeli ugovora JN 6-25d-19 Hirurski tekstil, posteljina…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-25d/19 – Javna nabavka dobara – Hirurški tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene

JAVNA NABAVKA BR. 4-47d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na fenilketonuriju

Konkursna dokumentacija JN 4-47d-19 PKU Poziv JN 4-47d-19 PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-47d-19 PKU laboratorija ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-47d-19 PKU Poslednja izmena : 17.01.2020

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-47d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na fenilketonuriju