JAVNA NABAVKA BR. JN 4-20u/20 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Pari GmbH , Nemačka, ET MED Devices Cardioline, Italija, „Karl Storz“, Nemačka i Riester, Nemačka

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-20u-20 Servis med.opreme Odluka o dodeli ugovora JN 4-20u-20 Servis medicinske opreme Poziv JN 4-20u-20 Servis med. opreme proizv.Pari GmbH , ET MED Devices Cardioline,…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-20u/20 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Pari GmbH , Nemačka, ET MED Devices Cardioline, Italija, „Karl Storz“, Nemačka i Riester, Nemačka

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-22u/20 – Servisiranje medicinske opreme – Inkubatori proizvođača Dräger

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-22u-20 Servis opreme - Drager Odluka o dodeli ugovora JN 4-22u-20 Servis Dreager Poziv JN 4-22u-20 Servis medicinske opreme- Inkubatori proizvođača Dreger Konkursna dokumentacija JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-22u/20 – Servisiranje medicinske opreme – Inkubatori proizvođača Dräger

JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-20 Mlecna hrana Poziv JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Konkursna dokumentacija JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Poslednja izmena 16.07.2020. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

JAVNA NABAVKA BR. 4-09d/20 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-09d-20 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-09d-2020 Ugradni materijal lPoziv JN 4-09d-20 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-09d-20 Ugradni materijal Izmena kd…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-09d/20 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora JN 6-14u-20 Heliant Poziv JN 6-14u-20 Heliant Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-14u-20 Heliant IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant Poslednja izmena 20.07.2020. godine…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health