4-01d-15 Lekovi sa liste

JAVNA NABAVKA: 4-01d-15 Lekovi sa liste Dokumentacija: Lekovi sa liste lekova 2015 IZMENJENJE PARTIJE Lekovi sa liste lekova JN 4-01d-15 partije 1-40 Lekovi sa liste lekova JN 4-01d-15 partije 41-80…

Continue Reading 4-01d-15 Lekovi sa liste

6-10d-14 Duseci

JAVNA NABAVKA: 6-10d-14 Duseci Dokumentacija: konkursna dok. 6-10d-14 duseci Obavestenje o Z Ugovoru JN 6-10d-14 duseci Poziv JN 6-10d-14 duseci Doc1 Dodatno pojasnjenje JN 6-10d-14-duseci JN 6-10d-14 duseci

Continue Reading 6-10d-14 Duseci

4-03d-15 Laboratorijski potrosni mat

JAVNA NABAVKA: 4-03d-15 Laboratorijski potrosni mat Dokumentacija: Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-03d-15 Lab pot mat Poziv JN 4-03d-15 Lab potr mat Doc1 Izmene 1, JN 4-03d-15 lab potr mat JN…

Continue Reading 4-03d-15 Laboratorijski potrosni mat

Prethodna obavestenja za 2015 god

Prethodna obavestenja za 2015 god PrethodnoObavestenje JN potrosni mat za laboratorijsku dijagnostiku PrethodnoObavestenje JN lab.testovi za mol.genetsku dijagnostiku PrethodnoObavestenje JN med.potrosni mat

Continue Reading Prethodna obavestenja za 2015 god

6-16d-14 Kancelarijski namestaj

JAVNA NABAVKA: 6-16d-14 Kancelarijski namestaj Dokumentacija: konkursna dok. 6-16d-14 namestaj Obavestenje o Z Ugovoru JN 6-16d-14 namestaj ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-6-16d-14 Poziv JN 6-16d-14 namestaj Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja JN 6-16d-14 kanc…

Continue Reading 6-16d-14 Kancelarijski namestaj

6-01u-15 Popravka RTG Eleva

JAVNA NABAVKA: 6-01u-15 Popravka RTG Eleva Dokumentacija: ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-01u-15 Popravka RTG aparata Poziv JN 6-01u-15 popravka RTG Eleva konkursna dokumentacija popravka RTG eleva 6-01u-15

Continue Reading 6-01u-15 Popravka RTG Eleva

8p-1d-15 Preparati za decu sa fenilket

JAVNA NABAVKA: 8p-1d-15 Preparati za decu sa fenilket Dokumentacija: Odluka o dodeli ug preg. bez objave JN 8p-01d-15 PKU PKU 8p-01d-15 konkursnа dokumentacijа-pregovaracki 8p-01d-14-PKU ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-01d-15 PKU

Continue Reading 8p-1d-15 Preparati za decu sa fenilket