JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-20 Mlecna hrana Poziv JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Konkursna dokumentacija JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Poslednja izmena 16.07.2020. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

JAVNA NABAVKA BR. 4-11d/20 – Javna nabavka dobara – Računarska i mrežna oprema

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-11d-20 Racunarska oprema Odluka o dodeli ugovovra JN 4-11d-20 Racunarska i mrezna oprema Izmene i dopune konk dok 1 JN 4-11d-20 Racunarska i mrezna oprema ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-11d-20…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-11d/20 – Javna nabavka dobara – Računarska i mrežna oprema

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-06r-20 –Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta i radovi na električnim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

Poziv JN 6-06r-20 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Insituta Konkursna dokumentacija JN 6-06r-20 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Instituta IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-06r-20 Molerski radovi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-06r-20 –Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta i radovi na električnim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

JAVNA NABAVKA BR. 4-12u/20 – Javna nabavka usluge – Izrada projekta snimanja postojećeg stanja i analize mogućnosti prostorno-funkcionalnog uvećanja kapaciteta na postojećoj lokaciji radi kapitalnog ulaganja u vidu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata i ozakonjenja svih objekata

Dodatne informacije i pojasnjenja br. 2 JN 4-12u-20 Izrada projekta IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4-12u-20 IZRADA PROJEKTA Poziv JN 4-12u-20 Projekat snimanja КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 4-12у-20 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА Dodatno pojasnjenje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-12u/20 – Javna nabavka usluge – Izrada projekta snimanja postojećeg stanja i analize mogućnosti prostorno-funkcionalnog uvećanja kapaciteta na postojećoj lokaciji radi kapitalnog ulaganja u vidu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata i ozakonjenja svih objekata

JAVNA NABAVKA BR. 4-50d/19 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova – L-asparaginase

Poziv JN 4-50d-19 Citostatici sa liste lekova Konkursna dokumentacija JN 4-50d-19 Citostatici sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 4-50d-19 Citostatici ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-50d-19 Citostatici Poslednja izmena 15.01.2020. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-50d/19 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova – L-asparaginase

JAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija - Specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija - specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija - specificni IgE Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija - Specificni IgE…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-33d/19 – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

Poziv JN 4-33d-19 PKU hrana Konkursna dokumentacija JN 4-33d-19 PKU hrana Odluka o dodeli ugovora JN 4-33d-19 PKU ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-33d-19 PKU hrana Poslednja izmena 07.12.2019. godine  

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-33d/19 – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-21d-19 – Hirurški tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene

Poziv JN 6-21d-19 Hirurski tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene Konkursna dokumentacija JN 6-21d-19 Hirurski tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene Dodatne informacije i pojasnjenja JN 6-21d-19 Textil IZMENE Konkursna…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-21d-19 – Hirurški tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene