JAVNA NABAVKA BR. 6-24d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinski i tehnički gasovi

iPoziv JN 6-24d-19 Medicinski i tehnicki gasovi Konkursna dokumentacija JN 6-24d-19 Medicinski i tehnicki gasovi Odluka o dodeli ugovora JN 6-24d-19 Medicinski i tehnicki gasovi ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-24d-19 Medicinski i…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. 6-24d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinski i tehnički gasovi

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-37u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Innomed Medical i Masimo International SARL

Konkursna dokumentacija JN 4-37u-19 SERVIS MED OPREME proizvođača Innomed Medical i Masimo International SARL Poziv JN 4-37u-19 Servis medicinske opreme proiz.Innomed Medical i Masimo International SARL IZMENE Konkursna dokumentacija JN…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 4-37u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Innomed Medical i Masimo International SARL

JAVNA NABAVKA BR. 4-35d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam – Vosak za kost

Konkursna dokumentacija JN 4-35d-19 Vosak za kost Poziv JN 4-35d-19 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-35d-19 Vosak za kost ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-35d-19 Vosak za kost Poslednja izmena :…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. 4-35d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam – Vosak za kost

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-33d/19 – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

Poziv JN 4-33d-19 PKU hrana Konkursna dokumentacija JN 4-33d-19 PKU hrana Odluka o dodeli ugovora JN 4-33d-19 PKU ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-33d-19 PKU hrana Poslednja izmena 07.12.2019. godine  

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 4-33d/19 – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

JAVNA NABAVKA BR. 6-22d/19 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Konkursna dokumentacija JN 6-22d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Poziv JN 6-22d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Odluka o dodeli ugovora JN 6-22d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Obavestenje o…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. 6-22d/19 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/19 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-23d-19 Molekularno-genetska dijagnostika Poziv JN 6-23d-19 Molekularno-genetska dijagnostika Izmene i dopune konk dok JN 6-23d-19 Potrosni mat za mol genetiku ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-23d-19 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/19 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku