JN 6-03d/16 -Lekovi i preparati sa negativne liste i magistralni i galenski lekovi

JAVNA NABAVKA:

JN 6-03d/16 -Lekovi i preparati sa negativne liste i magistralni i galenski lekovi

Dokumentacija:

Konkursna dokumentacija JN 6-03d-16 lekovi sa neg liste

Poziv JN 6-03d-16 lekovi neg lista

Doc1 Odluka o dodelu ugovora JN 6-03d-16 Lekovi sa neg liste

Doc1 Odluka o obustavi postupka JN 6-03d-16-lekovi neg lista za pojedine partije

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-03d-16 Lekovi sa negativne liste

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-03d-16 lekovi i preparati sa neg liste lekova

Poslednja izmena 16.01.2017. godine