JAVNA NABAVKA BR. JN 8p-05r-18 Dodatni (nepredviđeni) radovi na izgradnji objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-05r-18 Nepredvidjeni radovi

Konkursna dokumentacija – pregovaracki 8p-05r-18 nepredvidjeni radovi na MRMR

Odluka o dodeli ugovora JN 8p-05r-18 Dodatni radovi na objektu za MR

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 8p-05r-18 Nepredvidjeni radovi MR

Poslednja izmena 27.06.2018. godine