JAVNA NABAVKA BR. JN 6-13u/17 – Servisiranje fotokopir aparata i štampača, umnožavanje malih tiraža i tehničko održavanje štampača

Poziv JN 6-13u-17 servis fotokopira i stampaca

konkursna dokumentacija JN 6-13u-17 servis fotokopira i stampaca

Odluka o dodeli ugovora JN 6-13u-17 Servis fotokopira i stampaca

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-13u-17 Servis fotokopira i stampaca

Poslednja izmena: 07.08.2017. godine