JAVNA NABAVKA BR. JN 6-04d-20 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika

Poziv JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika

IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika

Odluka o dodeli ugovra JN 6-04d-20 Molekularna genetika

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika

Poslednja izmena : 09.04.2020.

Leave a Reply