JAVNA NABAVKA BR. JN 6-03u/19 – Usluga servisiranja i održavanja klima uređaja

Konkursna dokumentacija JN 6-03u-19 servis klima

Poziv JN 6-03u-19 servis klima

Odluka o dodeli ugovora JN 6-03u-19 Servis klima

Poslednja izmena : 10.05.2019.