JAVNA NABAVKA BR. JN 4-38u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Poziv JN 4-38u-19 Servis medicinske opreme proiz.Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Konkursna dokumentacija JN 4-38u-19 Servis med. opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

IZMENE Konkursna dokumentacija JN 4-38u-19 Servis med. opreme proizv. Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Dodatne informacije i pojasnjenja JN 4-38u-19 Servis med opreme proizv.Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

2. IZMENE Konkursna dokumentacija JN 4-38u-19 Servis med. opreme proizv. Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Odluka o dodeli ugovora JN 4-38u-19 Servis medicinske opreme proiz. Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Odluka o obustavi postupka JN 4-38u-19 Servis medicinske opreme proiz. Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-38u-19 Servis med opreme

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-38u-19 Servis medicinske opreme

Poslednja izmena : 23.01.2020. godine