JAVNA NABAVKA BR. JN 4-02d/18 – Ultrazvučna linearna sonda Multi D 9L4 za ultrazvučni aparat ACUSON S2000

Konkursna dokumentacija JN 4-02d-18 Sonda za UZ

Poziv JN 4-02d-18 Sonda za UZ

Odluka o obustavi postupka 4-02d-18 Sonda za UZ

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-02d-18 Sonda za UZ

Poslednja izmena : 23.03.2018.