JAVNA NABAVKA BR. 6-14u/18 – Javna nabavka usluge – Servisiranje fotokopir aparata i štampača, umnožavanje malih tiraža i tehničko održavanje štampača

Poziv JN 6-14u-18 Servis fotokopira i stampaca

Konkursna dokumentacija JN 6-14u-18 Servis fotokopira i stampaca

Odluka o dodeli ugovora JN 6-14u-18 Servis fotokopira i stampaca

Poslednja izmena : 22.08.2018.