JAVNA NABAVKA BR. 4-12u/20 – Javna nabavka usluge – Izrada projekta snimanja postojećeg stanja i analize mogućnosti prostorno-funkcionalnog uvećanja kapaciteta na postojećoj lokaciji radi kapitalnog ulaganja u vidu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata i ozakonjenja svih objekata

Dodatne informacije i pojasnjenja br. 2 JN 4-12u-20 Izrada projekta

IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4-12u-20 IZRADA PROJEKTA

Poziv JN 4-12u-20 Projekat snimanja

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 4-12у-20 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА

Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-12u-20 Projekat snimanja

Odluka o dodeli ugovora JN 4-12u-20 Izrada Projekta

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-12u-20 Projekat snimanja

Poslednja izmena 13.06.2020. godine