JAVNA NABAVKA BR. 4-05d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

Poziv JN 4-05d-19 Cisticna fibroza

Konkursna dokumentacija JN 4-05d-19 Cisticna fibroza

Odluka o dodeli ugovora JN 4-05d-19 Cisticna fibroza

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-05d-19 Cisticna fibroza

Poslednja izmena 08.05.2019. godine