JAVNA NABAVKA BR. JN 4-20u/20 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Pari GmbH , Nemačka, ET MED Devices Cardioline, Italija, „Karl Storz“, Nemačka i Riester, Nemačka

Poziv JN 4-20u-20 Servis med. opreme proizv.Pari GmbH , ET MED Devices Cardioline, „Karl Storz“ i Riester Konkursna dokumentacija JN 4-20u-20 SERVIS MED OPREME proizv.Pari GmbH , ET MED Devices…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 4-20u/20 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Pari GmbH , Nemačka, ET MED Devices Cardioline, Italija, „Karl Storz“, Nemačka i Riester, Nemačka

JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-20 Mlecna hrana Poziv JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Konkursna dokumentacija JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Poslednja izmena 16.07.2020. godine

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

JAVNA NABAVKA BR. 4-09d/20 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

lPoziv JN 4-09d-20 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-09d-20 Ugradni materijal Izmena kd br. 1 JN 4-09d-20 Ugradni materijal ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-09d-20 Ugradni materija Poslednja izmena: 10.07.2020

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. 4-09d/20 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora JN 6-14u-20 Heliant Poziv JN 6-14u-20 Heliant Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-14u-20 Heliant IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant Poslednja izmena 20.07.2020. godine…

Continue Reading JAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health