JAVNA NABAVKA BR. JN 8p-01d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal- Мedicinski zaštitni materijal

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-01d-20 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal- Мedicinski zastitni materijal Konkursna dokumentacija, JN 8p-01d-20 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal, medicinski zastitni materijal Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 8p-01d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal- Мedicinski zaštitni materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-01d/20 – Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Konkursna dokumentacija 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Poziv JN 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-01d/20 – Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. 4-51d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-51d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-51d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena kd br. 1 JN 4-51d-19 Potrosni materijal Odluka o dodeli…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-51d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. 4-49d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Poziv JN 4-49d-19 Sredstva za odrzavanje higijene Konkursna dokumentacija JN 4-49d-19 Higijena Izmena kd br. 1 JN 4-49d-19 Higijena ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-49d-19 Higijena Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-49d-19 Sredstva…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-49d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene