JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-20 Mlecna hrana Poziv JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Konkursna dokumentacija JN 6-15d-20 Mlecne formule i enteralna hrana Poslednja izmena 16.07.2020. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-15d/20 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

JAVNA NABAVKA BR. 4-09d/20 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-09d-20 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-09d-2020 Ugradni materijal lPoziv JN 4-09d-20 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-09d-20 Ugradni materijal Izmena kd…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-09d/20 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora JN 6-14u-20 Heliant Poziv JN 6-14u-20 Heliant Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-14u-20 Heliant IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-14u-20 Heliant Poslednja izmena 20.07.2020. godine…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u-20 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

JAVNA NABAVKA BR. 6-16d/20 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste, magistralni i galenski lekovi

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-16d-20 Lekovi sa negativne liste Odluka o dodeli ugovora JN 6-16d-20 Lekovi i preparati sa negativne liste Odlukao obustavi postupka JN 6-16d-20 Lekovi sa negativne liste…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-16d/20 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste, magistralni i galenski lekovi