JAVNA NABAVKA BR. JN 4-08d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Obavestenje o obustavi postupka JN 4-08d-20 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-08d-20 Medicinski potrosni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-06d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Poziv JN 4-08d-20 Sanitetski i ostali…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-08d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-04d-20 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika Poziv JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-04d-20 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovra JN 6-04d-20 Molekularna…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-04d-20 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. 4-06d/20 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

Konkursna dokumentacija JN 4-06d-20 Citostatici sa liste lekova Poziv JN 4-06d-20 Citostatici sa liste lekova IZMENE Konkursna dokumentacija JN 4-06d-20 Citostatici sa liste lekova ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-06d-20 Citostatici sa liste…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-06d/20 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

JAVNA NABAVKA BR. 4-04d/20 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija JN 4-04d-20 Higijena - papirna galanterija Poziv JN 4-04d-20 Sredstva za odrzavanje higijene - papirna galanterija Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN 4-04d-20 Papirna galanterija Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-04d/20 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene