JAVNA NABAVKA BR. 4-52d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci JN 4-52d-19 Partija 4 Poziv JN 4-52d-19 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-52d-19 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 4-52d-19 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-52d-19…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-52d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. 4-03d/20 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 4-03d-20 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Poziv JN 4-03d-20 Laboratorija Odluka o dodeli ugovora JN 4-03d-20 Laboratorijski potrosni materijal Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-03d-20 Laboratorija potr materijal…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-03d/20 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. 4-02d/20 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu

Konkursna dokumentacija JN 4-02d-20 nTSH Poziv JN 4-02d-20 nTSH Odluka o dodeli ugovora JN 4-02d-20 nTSH i PKU ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-02d-20 nTSH i PKU Poslednja izmena : 23.03.2020.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-02d/20 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu

JAVNA NABAVKA BR. JN 8p-01d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal- Мedicinski zaštitni materijal

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-01d-20 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal- Мedicinski zastitni materijal Konkursna dokumentacija, JN 8p-01d-20 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal, medicinski zastitni materijal Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 8p-01d-20 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal- Мedicinski zaštitni materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-01d/20 – Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Konkursna dokumentacija 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Poziv JN 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 6-01d-20 Lekovi za zivotno ugrozene Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-01d/20 – Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente