JAVNA NABAVKA BR. 4-50d/19 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova – L-asparaginase

Poziv JN 4-50d-19 Citostatici sa liste lekova Konkursna dokumentacija JN 4-50d-19 Citostatici sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 4-50d-19 Citostatici ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-50d-19 Citostatici Poslednja izmena 15.01.2020. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-50d/19 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova – L-asparaginase

JAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija - Specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija - specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija - specificni IgE Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija - Specificni IgE…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

JAVNA NABAVKA BR. 6-25d/19 – Javna nabavka dobara – Hirurški tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene

Konkursna dokumentacija JN 6-25d-19 Hirurski tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene Poziv JN 6-25d-19 Hirurski tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene Odluka o dodeli ugovora JN 6-25d-19 Hirurski tekstil, posteljina…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-25d/19 – Javna nabavka dobara – Hirurški tekstil, posteljina, uniforme i tetra pelene

JAVNA NABAVKA BR. 4-47d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na fenilketonuriju

Konkursna dokumentacija JN 4-47d-19 PKU Poziv JN 4-47d-19 PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-47d-19 PKU laboratorija ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-47d-19 PKU Poslednja izmena : 17.01.2020

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-47d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na fenilketonuriju

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-39u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Fisher&Paykel, Novi Zeland, Natus Medical, Ginervi srl, Rim,Italija, Olympic Medical, USA, SLE limited, Engleska, Arcomed ag, Medec International BV, Belgija

Poziv JN 4-39u-19 Servis med. opreme proiz.Fisher&Paykel, Natus Medical, Ginervi srl, Olympic Medical, USA, SLE limited, Arcomed ag, Medec International BV, Konkursna dokumentacija JN 4-39u-19 SERVIS MED OPREME proizvođača Fisher&Paykel,…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-39u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Fisher&Paykel, Novi Zeland, Natus Medical, Ginervi srl, Rim,Italija, Olympic Medical, USA, SLE limited, Engleska, Arcomed ag, Medec International BV, Belgija

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-38u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

Poziv JN 4-38u-19 Servis medicinske opreme proiz.Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer Konkursna dokumentacija JN 4-38u-19 Servis med. opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD,…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-38u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer

JAVNA NABAVKA BR. 4-46d/19 – Javna nabavka dobara – Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih ćelija

Konkursna dokumentacija JN 4-46d-19 Hemikalije za citogenetiku Poziv JN 4-46d-19 Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih celija Odluka o dodeli ugovora JN 4-46d-19 Hemikalije za citogenetiku Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-46d/19 – Javna nabavka dobara – Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih ćelija

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-44u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača MMS, Laborie, Fujinon, Japan, Maquet, Tekno i Malvestio S.p.A. Italija

Konkursna dokumentacija JN 4-44u-19 Servis med. opreme proizvođača MMS, Laborie, Fujinon, Japan, Maquet, Tekno i Malvestio S.p.A. Italija Poziv JN 4-44u-19 Servis medicinske opreme proizvođača MMS, Laborie, Fujinon, Japan, Maquet,…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-44u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača MMS, Laborie, Fujinon, Japan, Maquet, Tekno i Malvestio S.p.A. Italija

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-43u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Dräger

Konkursna dokumentacija JN 4-43u-19 Servis med. opreme proizvođača Drager Poziv JN 4-43u-19 Servis medicinske opreme proizvođača Dreger ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-43u-18 Servis med opreme proizvodjaca Dreger 2. IZMENE Konkursna dokumentacija JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-43u/19 – Servisiranje medicinske opreme proizvođača Dräger

JAVNA NABAVKA BR. 4-45d/19 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi

Poziv JN 4-45d-19 Namirnice i prehrambeni proizvodi Konkursna dokumentacija JN 4-45d-19 Hrana Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-45d-19 Hrana Odluka o dodeli ugovora JN 4-45d-19 Namirnice i prehrambeni proizvodi Obavestenje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-45d/19 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi