JAVNA NABAVKA BR. JN 4-33d/19 – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

Poziv JN 4-33d-19 PKU hrana Konkursna dokumentacija JN 4-33d-19 PKU hrana Odluka o dodeli ugovora JN 4-33d-19 PKU ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-33d-19 PKU hrana Poslednja izmena 07.12.2019. godine  

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-33d/19 – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

JAVNA NABAVKA BR. 6-22d/19 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Konkursna dokumentacija JN 6-22d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Poziv JN 6-22d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Odluka o dodeli ugovora JN 6-22d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Obavestenje o…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-22d/19 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/19 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-23d-19 Molekularno-genetska dijagnostika Poziv JN 6-23d-19 Molekularno-genetska dijagnostika Izmene i dopune konk dok JN 6-23d-19 Potrosni mat za mol genetiku ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-23d-19 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/19 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku