JAVNA NABAVKA BR. JN 6-15d/19 – Automatska redukciona stanica za pripremu medicinskog kiseonika

Konkursna dokumentacija JN 6-15d-19 Automatska redukciona stanica za pripremu medicinskog kiseonika Poziv JN 6-15d-19 Kiseonik stanica Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-19 Kiseonik stanica ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-15d-19 Stanica za med…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-15d/19 – Automatska redukciona stanica za pripremu medicinskog kiseonika

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u/19 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Konkursna dokumentacija JN 6-14u-19 Odrzavanje zdr inf sistema Heliant Poziv JN 6-14u-19 Heliant ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-14u-19 Heliant Izmene i dopune konk dok JN 6-14u-19 Heliant Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-14u/19 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-26d/19 – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 4-26d-19 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-26d-19 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-26d-19 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 4-26d-19 Ugradni materijal Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-26d/19 – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. 4-25d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska oprema – Sitni medicinski aparati

Poziv JN 4-25d-19 Sitni medicinski aparati Konkursna dokumentacija JN 4-25d-19 Sitni medicinski aparati Odluka o dodeli ugovora JN 4-25d-19 Sitni medicinski aparati Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-25d-19 Sitni medicinski aparati…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-25d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska oprema – Sitni medicinski aparati

JAVNA NABAVKA BR. 4-21d/19 – Javna nabavka dobara – Dezinficijensi i antiseptici

Konkursna dokumentacija JN 4-21d-19 Dezinficijensi i antiseptici Poziv JN 4-21d-19 Dezinficijensi i antiseptici IZMENE Konkursna dokumentacija JN 4-21d-19 Dezinficijensi i antiseptici-converted ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-21d-19 Dezinfekcija Odluka o obustavi postupka JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-21d/19 – Javna nabavka dobara – Dezinficijensi i antiseptici

JAVNA NABAVKA BR. 4-23u/19 – Javna nabavka usluge – Usluga osiguranja imovine i lica Instituta

Poziv JN 4-23u-19 Usluga osiguranja imovine i lica Konkursna dokumentacija JN 4-23u-19 Usluga osiguranja imovine i lica Odluka o dodeli ugovora JN 4-23u-19 Osiguranje Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-23u-19…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-23u/19 – Javna nabavka usluge – Usluga osiguranja imovine i lica Instituta

JAVNA NABAVKA BR. 6-13d/19 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Konkursna dokumentacija JN 6-13d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Poziv JN 6-13d-19 Mlecne formule i enteralna hrana Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 6-13d-19 Mlecne formule i enteralna hrana ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-13d/19 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene