JAVNA NABAVKA BR. 4-22d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci broj 3039 od 03.09.2019. godine Poziv JN 4-22d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-22d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Dodatno pojasnjenje br. 1 JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-22d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-12u/19 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Konkursna dokumentacija JN 6-12u-19 Odrzavanje zdr inf sistema Heliant Poziv JN 6-12u-19 Heliant Odluka o obustavi postupka JN 6-12u-19 Heliant Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 6-11u-19 Heliant Poslednja…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-12u/19 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health