JAVNA NABAVKA BR. JN 6-10u/19 – Održavanje postojećeg programskog sistema računovodstva

Poziv JN 6-10u-19 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Konkursna dokumentacija JN 6-10u-19 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Odluka o dodeli ugovora JN 6-10u-19 Odrzavanje sistema racunovodstva ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-10u-19 Odrzavanje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-10u/19 – Održavanje postojećeg programskog sistema računovodstva

JAVNA NABAVKA BR. 4-10d/19 – Javna nabavka dobara – Elektromotorni sistem sa pripadajućim dodacima za ortopediju i traumatologiju

Konkursna dokumentacija JN 4-10d-19 Elektromotorni sistem Poziv JN 4-10d-19 Elektromotorni sistem Odluka o dodeli ugovora JN 4-10d-19 Elektromotorni sistem Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-10d-19 Elektromotorni sistem Poslednja izmena :…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-10d/19 – Javna nabavka dobara – Elektromotorni sistem sa pripadajućim dodacima za ortopediju i traumatologiju

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-19d-19 – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju

Konkursna dokumentacija JN 4-19d-19 nTSH i PKU Poziv JN 4-19d-19 nTSH i PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-19d-19 Skrining na nTSH i fenilketonuriju ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-19d-19 nTSH i PKU…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-19d-19 – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju