JAVNA NABAVKA BR. JN 6-04u/19 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh

Poziv JN 6-04u-19 servis stanica Konkursna dokumentacija JN 6-04u-19 servis stanica Izmene i dopune konk. dokumentacije JN 6-04u-19 Servis vakum stanica ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-04u-19 Servis vakum stanica Dodatne informacije i…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-04u/19 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh

JAVNA NABAVKA BR. 4-07d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 4-07d-19 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-07d-19 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 4-07d-19 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-07d-19 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-07d/19 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. 4-06d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-06d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-06d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena kd br. 1 JN 4-06d-19 Potrosni materijal Izmena kd br.…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-06d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal