JAVNA NABAVKA BR. 4-05d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

Poziv JN 4-05d-19 Cisticna fibroza Konkursna dokumentacija JN 4-05d-19 Cisticna fibroza Odluka o dodeli ugovora JN 4-05d-19 Cisticna fibroza Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-05d-19 Cisticna fibroza Poslednja izmena 08.05.2019.…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-05d/19 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-02r/19 – Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta i radovi na električnim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-06r-20 Molerski radovi ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-06r-20 Molerski radoviPoziv JN 6-02r-19 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Insituta Konkursna dokumentacija JN 6-02r-19 Molerski radovi sa sitnim…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-02r/19 – Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta i radovi na električnim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-04d/19 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Poziv JN 4-04d-19 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Konkursna dokumentacija JN 4-04d-19 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Izmene i dopune konk dok JN 4-04d-19 Laboratorijski potr mat IZMENE Partije 1-24,…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-04d/19 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. 4-03d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

Konkursna dokumentacija JN 4-03d-19 Higijena - papirna galanterija Poziv JN 4-03d-19 Sredstva za odrzavanje higijene - papirna galanterija Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-03d-19 Papirna galanterija Izmena i dopuna kd…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-03d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

JAVNA NABAVKA BR. 4-01d/19 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-01d-19 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-01d-19 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 4-01d-19 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-01d/19 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente