JAVNA NABAVKA BR. 6-01d/19 – nabavka dobara – Softverska opcija za redukciju artefakata disanja pri snimanju abdomena kod malih pacijenata za MR – FREEZEit

Poziv JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Konkursna dokumentacija JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Izmena kd br. 1 JN 6-01d-19 Softver FREEZEit ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 6-01d-19…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-01d/19 – nabavka dobara – Softverska opcija za redukciju artefakata disanja pri snimanju abdomena kod malih pacijenata za MR – FREEZEit

JAVNA NABAVKA BR. 6-27d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinski i tehnički gasovi

Poziv JN 6-27d-18 Medicinski i tehnicki gasovi Konkursna dokumentacija JN 6-27d-18 Medicinski i tehnicki gasovi Odluka o dodeli ugovora JN 6-27d-18 Medicinski i tehnicki gasovi ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-27d-18 Medicinski i…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-27d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinski i tehnički gasovi