JAVNA NABAVKA BR. 4-36d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Konkursna dokumentacija JN 4-36d-18 Ugradni materijal Poziv JN 4-36d-18 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-36d-18 Ugradni materijal   Obavestenje o zakljucenom ugovoru ЈN 4-36d-18 Ugradni materijal   Poslednja…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-36d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. 4-35d/18 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi – sveže meso

Poziv JN 4-35d-18 Namirnice i prehrambeni proizvodi - sveze meso Konkursna dokumentacija JN 4-35d-18 Hrana - sveze meso Odluka o dodeli ugovora JN 4-35d-18 Sveze mesoPoslednja izmena 11.01.2019   ObavestenjeOZakljucenomUgovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-35d/18 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi – sveže meso

JAVNA NABAVKA BR. 4-33d/18 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija JN 4-33d-18 Higijena Poziv JN 4-33d-18 Sredstva za odrzavanje higijene Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-33d-18 Sredstva za odrzavanje higijene Odluka o dodeli ugovora JN 4-33d-18 Higijena Obavestenje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-33d/18 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

JAVNA NABAVKA BR. 4-34d/18 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

Konkursna dokumentacija JN 4-34d-18 Citostatici sa liste lekova Poziv JN 4-34d-18 Citostatici sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 4-34d-18 Citostatici sa liste lekova ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-34d-18 Citostatici sa…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-34d/18 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova