JAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/18 – Štampani potrošni materijal

Poziv JN 6-23d-18 Stampani potrosni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-23d-18 Stampani potrosni materijal ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava JN 6-23d-18 Stampani materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-23d-18-6-1, Stampani potrosni materijal ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-23d-18…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/18 – Štampani potrošni materijal

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-21d/18 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Konkursna dokumentacija JN 6-21d-18 Molekularno-genetska dijagnostika Poziv JN 6-21d-18 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN 6-21d-18 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-21d-18 Molekularno-genetska dijagnostika Poslednja izmena 28.11.2018. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-21d/18 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku