JAVNA NABAVKA BR. 4-31d/18 – Javna nabavka dobara – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

Konkursna dokumentacija JN 4-31d-18 PKU hrana Poziv JN 4-31d-18 PKU hrana Odluka o dodeli ugovora JN 4-31d-18 PKU hrana ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-31d-18 PKU hrana Poslednja izmena 03.12.2018.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-31d/18 – Javna nabavka dobara – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

JAVNA NABAVKA BR. 4-29d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-29d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-29d-18 Potrosni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-29d-18 Potrosni materijal Poslednja izmena : 30.10.2018. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-29d-18…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-29d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal