JAVNA NABAVKA BR. JN 4-27d/18 – Dezinficijensi i antiseptici – Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa

Poziv JN 4-27d-18 Dezinficijensi i antiseptici Konkursna dokumentacija JN 4-27d-18 Dezinficijensi i antiseptici Odluka o dodeli ugovora JN 4-27d-18 Dezinfekcija Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-27d-18 Dezinficijensi i antiseptici Poslednja izmena…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-27d/18 – Dezinficijensi i antiseptici – Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa

JAVNA NABAVKA BR. 4-26d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-26d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-26d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 4-26d-18 Lekovi za zivotno ugrozene Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-26d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. 4-25d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-25d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-25d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-25d-18 Potrosni materijal Odluka o obustavi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-25d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal