JAVNA NABAVKA BR. JN 4-24d/18 – Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih ćelija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-24d-18 Citogenetika Konkursna dokumentacija JN 4-24d-18 Hemikalije za citogenetiku Odluka o dodeli ugovora JN 4-24d-18 Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih celija Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-24d/18 – Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih ćelija

JAVNA NABAVKA BR. 4-23d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi sa liste lekova – Amfotericin B (sa lipozomima)

Poziv JN 4-18d-18 Lekovi sa liste lekova Konkursna dokumentacija JN 4-23d-18 Lekovi sa liste lekova - Amfotericin B Izmena kd br. 1 JN 4-23d-18 Lekovi sa liste lekova - Amfotericin…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-23d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi sa liste lekova – Amfotericin B (sa lipozomima)

JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/18 – Javna nabavka dobara – Vodovodnotehnički, metalnotehnički i elektrotehnički potrošni materijal

Poziv JN 6-15d-18 Tehnicki potrosni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-15d-18 Tehnicki potrosni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-18 Tehnicki materijal Poslednja izmena: 24.08.2018.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-15d/18 – Javna nabavka dobara – Vodovodnotehnički, metalnotehnički i elektrotehnički potrošni materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-17d/18 – Javna nabavka dobara – Kancelarijski nameštaj za potrebe Instituta – bolnički nameštaj za objekat za MR

Poziv JN 6-17d-18 Kancelarijski namestaj - bolnicki namestaj za MR Konkursna dokumentacija JN 6-17d-18 Kancelarijski namestaj - bolnicki namestaj za MR Odluka o dodeli ugovora JN 6-17d-18 Bolnicki namestај za…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-17d/18 – Javna nabavka dobara – Kancelarijski nameštaj za potrebe Instituta – bolnički nameštaj za objekat za MR

JAVNA NABAVKA BR. 6-14u/18 – Javna nabavka usluge – Servisiranje fotokopir aparata i štampača, umnožavanje malih tiraža i tehničko održavanje štampača

Poziv JN 6-14u-18 Servis fotokopira i stampaca Konkursna dokumentacija JN 6-14u-18 Servis fotokopira i stampaca Odluka o dodeli ugovora JN 6-14u-18 Servis fotokopira i stampaca Poslednja izmena : 22.08.2018.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-14u/18 – Javna nabavka usluge – Servisiranje fotokopir aparata i štampača, umnožavanje malih tiraža i tehničko održavanje štampača

JAVNA NABAVKA BR. 4-22u/18 – Javna nabavka usluge – Usluga osiguranja imovine i lica Instituta

Konkursna-dokumentacija-JN-4-22u-18-Usluga-osiguranja-imovine-i-lica Poziv JN 4-22u-18 Usluga osiguranja imovine i lica Odluka o dodeli ugovora JN 4-22u-18 Usluga osiguranja ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-22u-18 Usluga osiguranja Poslednja izmena : 10.09.2018.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-22u/18 – Javna nabavka usluge – Usluga osiguranja imovine i lica Instituta

JAVNA NABAVKA BR. 4-21d/18 – Javna nabavka dobara – Dezinficijensi i antiseptici

Konkursna dokumentacija JN 4-21d-18 Dezinficijensi i antiseptici Poziv JN 4-21d-18 Dezinficijensi i antiseptici Odluka o dodeli ugovora JN 4-21d-18 Dezinficijensi i antiseptici Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-21d-18 Dezinficijensi i antiseptici…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-21d/18 – Javna nabavka dobara – Dezinficijensi i antiseptici