JAVNA NABAVKA BR. 6-10u/18 – Javna nabavka dobara – Održavanje postojećeg programskog sistema računovodstva

Poziv JN 6-10u-18 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Konkursna dokumentacija JN 6-10u-18 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Odluka o dodeli ugovora JN 6-10u-18 program racunovodstva ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-10u-18 Odrzavanje postojeceg…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-10u/18 – Javna nabavka dobara – Održavanje postojećeg programskog sistema računovodstva

JAVNA NABAVKA BR. 4-20d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-20d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-20d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o obustavi postupka JN 4-20d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-20d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. 4-19d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-19d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-19d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Dodatne inf i pojasnjenja JN 4-19d-18 Medicinski potrosni materijal Dodatno pojasnjenje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-19d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. JN 8p-05r-18 Dodatni (nepredviđeni) radovi na izgradnji objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-05r-18 Nepredvidjeni radovi Konkursna dokumentacija - pregovaracki 8p-05r-18 nepredvidjeni radovi na MRMR Odluka o dodeli ugovora JN 8p-05r-18 Dodatni radovi na objektu za MR Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 8p-05r-18 Dodatni (nepredviđeni) radovi na izgradnji objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

JAVNA NABAVKA BR. 4-17d/18 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju

Poziv JN 4-17d-18 nTSH i PKU Konkursna dokumentacija JN 4-17d-18 nTSH i PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-17d-18 nTSH i PKU Poslednja iymena 27.06.2017. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-17d/18 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju