JAVNA NABAVKA BR. JN 6-04u/18 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh

konkursna dokumentacija JN 6-04u-18 servis stanica Poziv JN 6-04u-18 servis stanica Dodatne inf i pojasnjenja JN 6-04u-18 Servis stanica med gasova ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-04u-18 Servis vakum stanica Dodatne informacije i…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-04u/18 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh

JAVNA NABAVKA BR. 4-11d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 4-11d-18 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 4-11d-18 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 4-11d-18 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-11d-18 Ugradni materijal Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-11d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 8p-02d/18 – Ultrazvučna linearna sonda Multi D 9L4 za ultrazvučni aparat ACUSON S2000

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-02d-18 Sonda za UZ Konkursna dokumentacija JN 8p-02d-18 Sonda za UZ Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 8p-02d-18 Sinda za UZ Poslednja izmena: 18.04.2018.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 8p-02d/18 – Ultrazvučna linearna sonda Multi D 9L4 za ultrazvučni aparat ACUSON S2000

JAVNA NABAVKA BR. 4-10d/18 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

Konkursna dokumentacija JN 4-10d-18 Cisticna fibroza Poziv JN 4-10d-18 Cisticna fibroza Odluka o dodeli ugovora JN 4-10d-18 Cisticna fibroza Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-10d-18 Cisticna fibroza Poslednja izmena 11.06.2018.…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-10d/18 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-09/18 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Poziv JN 4-09d-18 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Konkursna dokumentacija JN 4-09d-18 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-09d-18 Laboratorija Jn 4-09d-18 Lab potr mat Odluka…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-09/18 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. 4-07d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Konkursna dokumentacija 4-07d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Poziv JN 4-07d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-07d-18 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-07d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente