JAVNA NABAVKA BR. JN 6-02r/18 – Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta i radovi na električnim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

Poziv JN 6-02r-18 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Insituta Konkursna dokumentacija JN 6-02r-18 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Instituta Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN 6-02r-18…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-02r/18 – Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta i radovi na električnim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

JAVNA NABAVKA BR. 4-06d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Konkursna dokumentacija JN 4-06d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Poziv JN 4-06d-18 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-06d-18 Potrosni materijal Dodatno pojasnjenje br.…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-06d/18 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. 4-03d/18 – Javna nabavka dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal

Konkursna dokumentacija JN 4-03d-18 Hirurski konci i ostali savni materijal Poziv JN 4-03d-18 Hirurski konci Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-03d-18 Hirurski konci Odluka o dodeli ugovora JN 4-03d-18…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-03d/18 – Javna nabavka dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal

JAVNA NABAVKA BR. 8p-01d/18 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-01d-18 Papirna galanterija Odluka o dodeli ugovora JN 8p-01d-18 Papirna galanterija Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 8p-01d-18 Papirna galanterija Poslednja izmena : 10.04.2018.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 8p-01d/18 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

JAVNA NABAVKA BR. 4-04d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Konkursna dokumentacija JN 4-04d-18 Ugradni materijal Poziv JN 4-04d-18 Ugradni materijal Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-04d-18 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 4-04d-18 Ugradni materijal Odluka o dodeli…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-04d/18 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-02d/18 – Ultrazvučna linearna sonda Multi D 9L4 za ultrazvučni aparat ACUSON S2000

Konkursna dokumentacija JN 4-02d-18 Sonda za UZ Poziv JN 4-02d-18 Sonda za UZ Odluka o obustavi postupka 4-02d-18 Sonda za UZ Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-02d-18 Sonda…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-02d/18 – Ultrazvučna linearna sonda Multi D 9L4 za ultrazvučni aparat ACUSON S2000