JAVNA NABAVKA BR. 6-34d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 6-34d-17 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-34d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-34d-17 Ugradni materijal Poslednja izmena 26.01.2018. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-34d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. 4-30d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

Konkursna dokumentacija JN 4-30d-17 Higijena - papirna galanterija Poziv JN 4-30d-17 Sredstva za odrzavanje higijene - papirna galanterija Dodatna pojasnjenja br. 1 JN 4-30d-17 Papirna galanterija Odluka o obustavi postupka…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-30d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

JAVNA NABAVKA BR. 4-32d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Konkursna dokumentacija JN 4-32d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Poziv JN 4-32d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Odluka o dodeli ugovora JN 4-32d-17 Sanitetski i ostali potrosni materijal…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-32d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal