JAVNA NABAVKA BR. 4-25d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-25d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-25d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-25d-17 Potrosni materijal Dodatno pojasnjenje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-25d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-29d/17 – Javna nabavka dobara – Opšti i specifični reagensi i potrošni materijal za preimplantacionu dijagnostiku tehnologijom mikronizova

Poziv JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Konkursna dokumentacija JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Poslednja izmena : 11.12.2017. godene

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-29d/17 – Javna nabavka dobara – Opšti i specifični reagensi i potrošni materijal za preimplantacionu dijagnostiku tehnologijom mikronizova

JAVNA NABAVKA BR. 4-24d/17 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi

Poziv JN 4-24d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi Konkursna dokumentacija JN 4-24d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-24d-17 Hrana Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-24d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi Dodatno…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-24d/17 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi

JAVNA NABAVKA BR. 6-26d/17 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za preimplantacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Poziv JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Konkursna dokumentacija JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-26d/17 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za preimplantacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. 4-17d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Poziv JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Konkursna dokumentacija JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Dodatna pojasnjenja br. 1 JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Izmena konkursne dokumentacije br. 1…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-17d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

JAVNA NABAVKA BR. 4-22d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-22d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-22d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 4-22d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-22d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/17 – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Instituta

Poziv JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj Konkursna dokumentacija JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj Doc1 Dodatne informacije i pojasnjenja JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj ObavestenjeOZakljucenomUgovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/17 – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Instituta

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-24r/17 – Ugradnja instalacija za medicinske gasove u bolesničkim sobama Instituta

Poziv JN 6-24r-17 Ugradnja med gasova Konkursna dokumentacija JN 6-24r-17 Instalacija gasova IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-24r-17 Instalacija gasova ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-24r-17 Ugradnja inst za med gasove Doc2 Odluka o…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-24r/17 – Ugradnja instalacija za medicinske gasove u bolesničkim sobama Instituta