JAVNA NABAVKA BR. 6-30d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Konkursna dokumentacija JN 6-30d-17 Ugradni materijal Poziv JN 6-30d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-30d-17 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 6-30d-17 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-30d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-18r/17 – Izgradnja objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

Poziv JN 4-18r-17 Izgradnja objekta MR JN 4-18r-17-Izgradnja objekta MR,Konkursna dokumentacija, prilog 2 i prilog 3.zip Doc1 Dodatne informacije i pojasnjenja 1, JN 4-18r-17 Izgradnja objekta MR Doc1 Dodatne informacije…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-18r/17 – Izgradnja objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

JAVNA NABAVKA BR. 4-26d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-26d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-26d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 4-26d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-26d-17…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-26d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. 4-25d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-25d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-25d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-25d-17 Potrosni materijal Dodatno pojasnjenje…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-25d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-29d/17 – Javna nabavka dobara – Opšti i specifični reagensi i potrošni materijal za preimplantacionu dijagnostiku tehnologijom mikronizova

Poziv JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Konkursna dokumentacija JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-29d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Poslednja izmena : 11.12.2017. godene

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-29d/17 – Javna nabavka dobara – Opšti i specifični reagensi i potrošni materijal za preimplantacionu dijagnostiku tehnologijom mikronizova

JAVNA NABAVKA BR. 4-24d/17 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi

Poziv JN 4-24d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi Konkursna dokumentacija JN 4-24d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-24d-17 Hrana Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-24d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi Dodatno…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-24d/17 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi