JAVNA NABAVKA BR. 6-26d/17 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za preimplantacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Poziv JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Konkursna dokumentacija JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-26d/17 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za preimplantacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. 4-17d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Poziv JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Konkursna dokumentacija JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Dodatna pojasnjenja br. 1 JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Izmena konkursne dokumentacije br. 1…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-17d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

JAVNA NABAVKA BR. 4-22d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-22d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-22d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 4-22d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-22d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/17 – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Instituta

Poziv JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj Konkursna dokumentacija JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj Doc1 Dodatne informacije i pojasnjenja JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN 6-23d-17 Kancelarijski namestaj ObavestenjeOZakljucenomUgovoru…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-23d/17 – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Instituta

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-24r/17 – Ugradnja instalacija za medicinske gasove u bolesničkim sobama Instituta

Poziv JN 6-24r-17 Ugradnja med gasova Konkursna dokumentacija JN 6-24r-17 Instalacija gasova IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-24r-17 Instalacija gasova ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-24r-17 Ugradnja inst za med gasove Doc2 Odluka o…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-24r/17 – Ugradnja instalacija za medicinske gasove u bolesničkim sobama Instituta

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-25r/17 – Sanacija krova posle havarije nastale zbog vremenskih nepogoda

Poziv JN 6-25r-17 Sanacija krova Konkursna dokumentacija JN 6-25r-17 SANACIJA KROVA ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-25r-17 Sanacija krova IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-25r-17 SANACIJA KROVA Doc1 Odluka o obustavi postupka JN 6-25r-17…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-25r/17 – Sanacija krova posle havarije nastale zbog vremenskih nepogoda

JAVNA NABAVKA BR. 4-19d/17 – Javna nabavka dobara – Dezinficijensi i antiseptici

Poziv JN 4-19d-17 Dezinficijensi i antiseptici Konkursna dokumentacija JN 4-19d-17 Dezinficijensi i antiseptici Odluka o dodeli ugovora JN 4-19d-17 Dezinficijensi i antiseptici Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-19d-17 Dezinficijensi i antiseptici…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-19d/17 – Javna nabavka dobara – Dezinficijensi i antiseptici

JAVNA NABAVKA BR. 4-20d/17 – Javna nabavka dobara – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom

Poziv JN 4-20d-17 PKU hrana Konkursna dokumentacija JN 4-20d-17 PKU hrana Odluka o dodeli ugovora JN 4-20d-17 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-20d-17 PKU hrana Poslednja izmena 09.11.2017. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-20d/17 – Javna nabavka dobara – Specijalni preparati za decu sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom