JAVNA NABAVKA BR. 6-22d/17 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-22d-17 Cisticna fibroza Poziv JN 6-22d-17 Cisticna fibroza Izmene konkursne dokumentacije br. 1 JN 6-22d-17 Cisticna fibroza Konkursna dokumentacija JN 6-22d-17 Cisticna fibroza Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-22d/17 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na cističnu fibrozu

JAVNA NABAVKA BR. 6r-21d/17 – Javna nabavka dobara – Štampani potrošni materijal – rezervisana javna nabavka u skladu sa Članom 8. ZJN

Poziv JN 6r-21d-17 Stampani potrosni materijal Konkursna dokumentacija JN 6r-21d-17 Stampani potrosni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6r-21d-17 Stampani potrosni materijal Poslednja izmena 26.09.2017.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6r-21d/17 – Javna nabavka dobara – Štampani potrošni materijal – rezervisana javna nabavka u skladu sa Članom 8. ZJN