JAVNA NABAVKA BR. 6-16d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste i galenski lekovi

Konkursna dokumentacija JN 6-16d-17 Lekovi sa negativne liste i galenski lekovi Poziv JN 6-16d-17 Lekovi i preparati sa negativne liste i galenski lekovi Izmene konkursne dokumentacije JN 6-16d-17 Lekovi sa…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-16d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste i galenski lekovi

JAVNA NABAVKA BR. 4-13u/17 – Javna nabavka usluge – Usluge osiguranja imovine i lica Instituta

Konkursna dokumentacija JN 4-13u-17 Usluga osiguranja imovine i lica Poziv JN 4-13u-17 Usluga osiguranja imovine i lica ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-13u-17 Usluga osigaranja Poslednja izmena 14.09.2017.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-13u/17 – Javna nabavka usluge – Usluge osiguranja imovine i lica Instituta