JAVNA NABAVKA BR. 6-12d/17 – Javna nabavka dobara – Vodovodnotehnički, metalnotehnički i elektrotehnički potrošni materijal

Konkursna dokumentacija JN 6-12d-17 Tehnicki potrosni materijal Poziv JN 6-12d-17 Vodovodnotehnicki, metalnotehnicki i elektrotehnicki potrosni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-12d-17 Tehnicki materijal Poslednja izmena : 09.08.2017.

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-12d/17 – Javna nabavka dobara – Vodovodnotehnički, metalnotehnički i elektrotehnički potrošni materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-15d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 6-15d-17 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-15d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-15d-17 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 6-15d-17 Ugradni materijal Obavestenje o zakljucenom…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-15d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-13u/17 – Servisiranje fotokopir aparata i štampača, umnožavanje malih tiraža i tehničko održavanje štampača

Poziv JN 6-13u-17 servis fotokopira i stampaca konkursna dokumentacija JN 6-13u-17 servis fotokopira i stampaca Odluka o dodeli ugovora JN 6-13u-17 Servis fotokopira i stampaca ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-13u-17 Servis fotokopira…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-13u/17 – Servisiranje fotokopir aparata i štampača, umnožavanje malih tiraža i tehničko održavanje štampača